Werkwijze

Een jonge hond (alle inentingen gekregen of m.a.w. ca. 12 weken oud) begint in de puppy klas. Hier wordt de nadruk gelegd op socialisatie en het gewennen aan geluiden, beweging en voorwerpen. Wanneer de trainer oordeelt dat de pup voldoende vorderingen heeft gemaakt, zal hij doorverwezen worden naar de eerste groep of  A-groep. Een beginnende volwassen hond zal sneller overgaan naar de A-groep. Hier wordt aan de hand van verschillende oefeningen de basis gelegd voor de verdere opleiding van uw hond. Op een paar uitzonderingen na, komen alle oefeningen reeds in deze beginfase aan bod. Al naargelang de hond de B en C-groep doorloopt, zal enkel de moeilijkheidsgraad toenemen. Dit vooral door het zich verder verwijderen van de hond, de te nemen afstand op te drijven of door het plaatsen van verschillende hindernissen op het parcours. Hierna vindt u een korte opsomming van enkele oefeningen waarop wordt getraind:

volgen aan leiband

lawaai en beweging

blijven liggen

weigeren voedsel

betasten beoordelen

houdingen en standen

hond op strand

Het is voor het leerproces, dat de hond tijdens deze oefeningen doormoet, heel belangrijk dat beloning en straf samen gaan. Door alleen maar te belonen, zal de hond nooit weten wat het baasje niet flink vindt en iemand die enkel maar straft en nooit beloont, leert zijn hond enkel bepaalde zaken af maar ondersteunt niet de goede handelingen van zijn dier. Ideaal wordt een straf, op het ogenblik van de begane fout gegeven, onmiddellijk gevolgd door een helpende hand hoe het wel moet en daarbij direct een beloning. Door dit verschil in ervaring door de hond, zal het leerproces immers sneller verlopen.

Belonen, maar ook straffen, is dus erg belangrijk bij de opvoeding.

Groepen

Er zijn drie groepen: A, B en C, voorafgegaan door de puppy klas. Elke nieuwe hond begint uiteindelijk in de A-groep. Een hond, die echter al naar een andere hondenschool is geweest, wordt geëvalueerd door de trainers en kan na overleg direct in een hogere groep van start gaan.

Viermaal per jaar worden er op ons terrein ‘overgangstesten’ georganiseerd (zie activiteitenkalender). Deze B of C testen zijn eigenlijk interne examens, waarbij er aan de hand van verschillende oefeningen wordt bekeken of het team geleider/hond klaar is om over te gaan naar een volgende klas.

Uurregeling

Gelieve uw hond even uit te laten, alvorens de training aan te vatten. Wij willen namelijk vermijden dat honden hun behoefte doen op het terrein.

De jonge teef zal omstreeks de leeftijd van 7 tot 8 maand voor de eerste maal loops worden. Deze loopsheid zal zich daarna ongeveer elk half jaar voordoen. Tijdens deze periode, welke ongeveer een drietal weken duurt, mag de hond niet deelnemen aan de trainingen.

Het is aan te raden om uw hond niet vlak voor de les eten te geven. Vooral bij een grotere hond kan, als hij niet rustig is, een maagtorsie optreden. Beter voorkomen dan genezen!

Puppy klas Groep A Groep B&C
Dinsdag 18u30-19u00 20u00-21u00 19u00-20u00
Zaterdag 14u00-14u30 15u30-16u30 14u30-15u30

op welke data zijn er geen trainingen: zie kalender onder de rubriek ‘over ons’

Trainers

Moortgat Ludovik

trainer

Vercauteren Betty

trainer

profile avatar foto

Van Cleemput Sara

trainer

Smet Eline

trainer

Buytaert Jan

trainer

Van Eyck Danny

trainer

Callaert Sandra

hulptrainer

Callewaert Marthe

hulptrainer

Van Poeck Wim

trainer