Ons verhaal

In de jaren 70 was te Waasmunster reeds de Durmeclub actief. Toen het daar niet meer draaide zoals sommigen wel wilden, nam Albert Verheyden samen met vrouw en zoon Erik het initiatief om elders een nieuwe club voor de africhting van verdedigingshonden te starten.

Zo ging in 1980 Lucky Dog van start als feitelijke vereniging met een 10-tal leden. Aanvankelijk was de club gevestigd te Tielrode aan de Burgemeester A. Heymanstraat op een stuk grond, deels van het OCMW en deels van het gemeentebestuur van Temse.

Al snel groeide Lucky Dog uit tot een volwaardige club en in 1985 werd overgegaan van feitelijke vereniging naar een vzw. In 1986 werden er verscheidene gronden, waaronder de grond waarop de club was gevestigd, te koop gesteld door het OCMW. In 1987, na veel contacten en gezoek, kon de club terecht in de Dorpstraat te Elversele op de vroegere hof van Café ‘Onder de Toren’. Daar stond toen een oude schuur, welke werd omgetoverd tot een deftige cafetaria. Ook de grond werd met grote middelen onder handen genomen en een deftig grasveld met verlichting werd aangelegd. Het terrein werd op 6 mei 1988 in gebruik genomen.

Er was in die periode echter meer nood aan een gedrag- en gehoorzaamheidsopleiding voor gezelschap- honden en zo werd dan met een echte ‘hondenschool’ gestart waar iedereen met zijn hond, groot of klein en al of niet van ras, terechtkon. Ondertussen is Lucky Dog uitgegroeid tot één der grotere hondenscholen van België, waar de discipline ‘behendigheid’ zijn intrede vond en verder ontwikkelde tot de discipline ‘agility’.

foto van honden

Bestuur

foto van Erik

Verheyden Erik

Voorzitter
Foto van Ludo

Moortgat Ludovik

Secretaris
foto van Guy

Peirsman Guy

Penningmeester
foto van Ingrid

Vanderbiesen Ingrid

Bestuurslid
foto van Chantel

Mys Chantal

Bestuurslid
foto van Peter

Meyskens Peter

Bestuurslid

De Leenheer Arlette

Bestuurslid

Van Lombergen Robert

Bestuurslid

De Bruyne Franckie

Bestuurslid
logo sport vlaanderen

VOE

In elke club zijn er leden met competitiegeest; de combinatie geleider-hond, welke er niet voor terugschrikt om te tonen dat zij bepaalde oefeningen perfect onder de knie hebben of toch beter dan hun collega’s. Deze leden leven dan toe naar het jaarlijks Clubkampioenschap.

Echte volhouders kunnen echter nog een stap verder gaan en competitief gaan mededingen op wedstrijden in de diverse clubs binnen de VOE, waarvan onze hondenschool lid is. Dit overkoepelend verbond omvat verschillende hondenscholen en er worden voor de verschillende disciplines wedstrijden georganiseerd in verschillende moeilijkheidsgraden en categorieën. Voor inlichtingen kan men terecht bij onze sportsecretaris of bij de trainers.

Ook op ons terrein worden er jaarlijks wedstrijden ingericht (zie activiteitenkalender). Het is voor de beginnende liefhebber zeker interessant om eens te komen kijken op deze zondagen. Iedereen kan dan zien tot wat een goede verstandhouding tussen baas en hond kan leiden.

 

Website van Sport Vlaanderen

Website van V.O.E.

Activiteitenkalender

LUCKY DOG VZW ACTIVITEITENKALENDER 2021                revisie 0: 27/12/2020
  Datum Activiteit
do 24 december 2020 Kerstavond – geen training
za 26 december 2020 geen training
do 31 december 2020 Nieuwjaaravond – geen training
za 2 januari 2021 geen training
za 16 januari 2021 B & C overgangstesten – geannuleerd wegens corona
za 20 maart 2021 geen training
zo 21 maart 2021 interf. wedstrijd gehoorzaamheid – geannuleerd wegens corona
za 10 april 2021 kuisdag – geen training – geannuleerd wegens corona
za 17 april 2021 B & C overgangstesten – geen training – geannuleerd wegens corona
za 1 mei 2021 wandelzoektocht – geannuleerd wegens corona
za 8 mei 2021 lentefeest – geen training – geannuleerd wegens corona
do 13 mei 2021 OLH Hemelvaart – geen training
za 12 juni 2021 40 jaar Lucky Dog – geannuleerd wegens corona
za 26 juni 2021 wel training
zo 27 juni 2021 federale wedstrijd agility – geannuleerd wegens corona
za 10 juli 2021 B & C overgangstesten – geen training
di 13 t/m za 24 juli 2021 jaarlijks verlof – geen training
za 21 augustus 2021 barbecue – geen training – geannuleerd wegens corona
za 9 oktober 2021 clubkampioenschap agility en gehoorzaamheid + B&C testen – geen training
za 23 oktober 2021 training  + receptie 40 jaar Lucky Dog van 19u tot 22u
zo 28 november 2021 klaasfeest
za 11 december 2021 algemene statutaire vergadering

VZW

Onze hondenschool is momenteel een vzw, dit wil zeggen een vereniging zonder winstgevend doel. Dit wil in wezen zeggen dat het doel van de school niet het maken van winst is, maar dat een andere doel voorop gesteld is. Een eventueel balansoverschot (winst) kan dus nooit uitgekeerd worden, maar moet verder ten dienste staan van dit vooropgesteld doel. Ook als onze club om een of andere reden zou ophouden te bestaan, dienen de overblijvende gelden naar een soortgelijk doel te gaan, bijvoorbeeld als schenking aan de dierenbescherming.

Al deze regels zijn wettelijk vastgesteld en opgenomen in de ‘statuten’ van onze club. Deze regels, samen met een lijst van de leden van de raad van bestuur, zijn dan ook verschenen in het Belgisch Staatsblad en daardoor bekrachtigd.

Naast deze ‘statuten’ bestaat er ook een ‘reglement van inwendige orde’, waarin beschreven staat aan welke regels eenieder zich moet houden. Beide ‘reglementen’ zijn, zoals wettelijk vereist, ter inzage voor elk lid en daarom bij wijze van ‘uithang’ kenbaar gemaakt in ons clublokaal. Het is zeker aangewezen deze eens door te nemen, teneinde de diepere achtergrond en de structuur van onze hondenschool beter te leren kennen. Voor eventuele vragen kan iedereen uiteraard terecht bij iemand van het bestuur.

hond met bril
twee poedels met zonnenbril

Algemene vergadering

Eenmaal per jaar, zoals wettelijk vastgelegd, wordt de jaarrekening (inkomsten en uitgaven) aan onze leden voorgelegd ter controle op de algemene vergadering (steeds in december). Ook de begroting voor het volgende werkjaar wordt dan voorgesteld, besproken en goedgekeurd. Tevens kunnen voorstellen of problemen in verband met de werking van onze club worden aangekaart met het bestuur. Door de stemgerechtigde leden, dit zijn leden die reeds 5 jaar met hun hond trainen, worden deze voorstellen dan door stemming goedgekeurd of verworpen.

De algemene vergadering, welke steeds op een zaterdag na de gewone trainingen plaatsvindt, is voor elk lid toegankelijk en laat toe een beter inzicht te krijgen in de verhouding inkomsten / uitgaven van onze club.